Turkosparakiten vars namn betyder mycket vacker!

Turkosparakiten vars namn betyder mycket vacker!

Den vackra, tystlåtna, fredliga och mild lilla parakiten Turkosparakiten börjar bli allt mer populär som burfågel. Här tas upp mer om dessa vackra fåglar och deras behov.......... Läs mer »

Mineraler är väldigt viktigt för våra fåglar!

Mineraler är superviktigt för våra fåglar att dom får i sig i kosten varje dag. Brist på ett enda mineral kan ha negativ inverkan på en hel kedja av reaktioner i fåglarnas kroppar. Det är alltså super viktigt för dom och vi måste hjälpa dom att få i sig av mineralerna, här tas upp mer om det....... Läs mer »

Karantän av nya fåglar är oerhört viktigt!

Karantän är oerhört viktigt i fågelvärlden och att den utförs korrekt och att karantänstiden hålls strikt och hela vägen. Men vad är karantän och hur genomför man den. Det tas upp mer om här........... Läs mer »