Papegojor

Den vilda Aran!

2019-12-11 19:29 #0 av: JohannaN

Arapapegojor dessa fåglar är oerhört intelligenta papegojor med väldigt vackra fjäderskrudar. Men hur lever dom i det vilda? Här tas det upp mer om det hela...

Arapapegojor är ett släkte av papegojfåglar som har sitt ursprung i Centrala- och norra Sydamerika. Aror är flockdjur och lever parvis tillsammans med andra av samma art i regnskog, på savannen och i skogslandskap. Arapapegojor är en mycket stor och mycket intelligent fågel och kan ha en rad olika vackra färger beroende på art. Största delen av deras kropp är stjärt-fjädrarna och de har en stor och kraftig näbb.

Majoriteten av aror nu hotade i vilt tillstånd och några är utdöda. Det finns 19 arter av papegojor, inklusive utdöda och kritiskt hotade arter.

Blåstrupig ara (Ara glaucogularis)
Den förekommer i låglandet i Beni och Santa Cruz i Norra Bolivia. Den blåstrupiga aran är klassad som akut utrotningshotad. och det vilda beståndet uppskattas bestå av endast 250 till 300 individer. Det största hotet mot arten är att den infågas och säljs illegalt som burfågel. Brist på lämpliga boträd, på grund av avverkning till bränsle och röjande av betesmarker, är en annan bidragande orsak till dess tillbakagång.

Blågul ara (Ara ararauna)
Blågul ara förekommer i områden i Sydamerika med tropiskt klimat i områdena Bolivia, Panama och Paraguay. Denna art är inte lika utrotningshotade som andra ara arter.

Dvärgara (Ara severus)
Dvärgaran kommer ifrån Mexiko i norr till Sydamerika i söder. Fågelns utbredningsområde sträcker sig från tropiska östra Panama, Guyana, norra Bolivia och Amazon området. Denna art är inte akut hotad som många andra arter är.

Grönvingade ara (Ara chloropterus)
Den är mycket lik den ljusröda aran till utseendet. men saknar det markanta gula inslaget i fjäderdräkten som den ljusröda aran har. Grönvingade ara lever i stora delar av Sydamerika, där den förekommer i Brasilien, förutom längst i öster och söder, norra Paraguay, östra Bolivia, östra Peru, östra Colombia och i norr upp till Panama, dessutom i södra Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam och Franska Guyana. Den lever av frukter och nötter.

Rödpannad ara (Ara rubrogenys)
Fågelns utbredningsområde är i Andeans dalar i centrala Bolivia. Kategoriserar arten som starkt utrotningshotad. Det finns bara cirka 1 000 rödpannade aror kvar i naturen. Armonia (bevarande förening) har skapat ett skyddat område för den största ara kolonin i världen.

Soldatara (Ara militaris)
Soldataran har en vidsträckt men fragmenterad utbredning från Mexiko till Argentina. Soldataran förekommer i tropiska skogar, lövskog och strandskogar. Den lever i grupper om 6-20 fåglar. På kvällen samlas flockar av upp till 500 fåglar vid gemensamma sovplatser. Häckningssäsongen börjar i de sydligare delarna av utbredningsområdet i december och några veckor senare i de nordligare områdena.
Soldataran lever av frön och frukter. Denna art riskerar att dö ut men projektet Ecology and Conservation of the Military Macaw (Ara militaris) som grundades 2002 började kartlägga befolkningsantalet hos arten längs Mexikos Jalisco kust, studera reproduktiv ekologi och livsmedelsanvändning och genomföra uppsökande program i lokala samhällen.

Större soldatara (Ara ambiguus)
Större soldataran är starkt utrotningshotad främst av den avskogning som pågår i det område där den lever. Större soldatara förekommer i Centralamerika och norra Sydamerika. Ara Manzanillo ä ett projekt där dom föder upp och introducerar ut dom i det vilda igen. Projektet är professionellt bemannat och arbetar i nära samarbete med ministeriet för miljö i Costa Rica.

Blågrön ara (Anodorhynchus glaucus)
Fågeln blev sällsynt på 1800-talet och de senaste tillförlitliga observationer går tillbaka till 1960. Men på grund av ihållande rykten om iakttagelser, så ses denna art för närvarande som kritiskt hotad snarare än att officiellt förklarad "utrotad".

Hyacintara (Anodorhynchus hyacinthinus)
Detta är den största Aran som finns, Den är ca 100 cm stor och kan väga upp till 2 kg! Det är ovanligt att ha en Hyacint ara som husdjur i Sverige, men det förekommer ändå. Det är en väldigt dyr papegoja! Denna art är starkt utrotningshotad.
Ett brasiliansk finansierat bevarandeinitiativ som heter Hyacinth Macaw-project, som har övervakat hyacintaran och dess häckningsplatser i Pantanal i nästan 20 år. Där dom arbetat nära med forskare och lokala jordbrukare för att säkerställa korrekt bevarande, förvaltning och ökad medvetenhet. Som ett resultat har beståndet av hyacintaraor fördubblats under de 12 år som projektet har pågått.

Indigoara (Anodorhynchus leari)
Indigoaran var på gränsen till utrotning men åtgärder för att bevara arten har sedan dess ökat populationen. 2001 uppskattades det finnas 246 fåglar och 2008 uppskattades det finnas 960 fåglar. Och nu är antalet på ca 1000 st. Indigoarans utbredningsområde är Catinga i Östra Brasilien norra Bahia där dom på grund av infångande för exotisk fågelhandel och jakt. Livsmiljön för Indigoaran är begränsad till ett mycket litet område. Detta pågrund av deras begränsade sätt att leva då denna art använder små avsatser i röda sandstens-klippor, där de gräver sprickor för att bo och sova.
Deras diet är också väldigt specialiserad då arten äter nästan uteslutande nötter från Licuri palmer, vilket ytterligare bidrar till deras begränsade levnadssätt, särskilt eftersom före-komsten av dessa palm sorter har minskat kraftigt på grund av förstörelse av jordbrukare för jordbruksändamål, både för boskap och odling av grödor i regionen i många decennier. Tack vare skyddsåtgärder som genomförts av regeringen har befolkningen kontinuerligt återhämtat sig under de senaste 2-3 decennierna.

Spixara (Cyanopsitta spixii)
Denna ara är en av de mest sällsynta i världen. År 2000 dog förmodligen det sista vilda exemplaren ut och kvar återstår bara exemplar i fångenskap. De är för närvarande listade som kritiskt hotade.

Finns även dessa sorter:

Blåpannad ara (Diopsittaca nobilis) som är livskraftig och inte utrotningshotad.

Blåhuvad ara (Primolius couloni) är sårbar i det vilda.

Gulnackad ara (Primolius auricollis) är livskraftig i det vilda.

Rödbukad ara (Orthopsittaca manilata) inte utrotningshotad i det vilda.

Rödryggad ara (Primolius maracana) ligger nära att bli hotad i det vilda.

Aror äter en mängd olika saker i det vilda vilket inkluderar frön, nötter, frukt, palm frukter, blad, blommor och stjälkar Ibland äter dom insekter och sniglar. Allt beror på vilken art det är så som t ex Indigo aran äter nästan uteslutande nötter från Licuri palmer.
I det vilda äter bland annat arorna en lera som heter bentonit lera. Bentonit lera innehåller ett överflöd av mineraler som fåglarna får i sig av och några av dom inkluderar kalcium, magnesium, kiseldioxid, natrium, koppar, järn och kalium. Bentonit lera är en basisk och mycket mineralhaltig jordart med en renande effekt som förbättrar produktionen av enzymer i alla levande organismer.

Leran suger upp tungmetaller, slaggprodukter och skadliga bakterier inuti kroppen och tarmarna och transporterar ut dem den naturliga vägen. Bentonit lera balan-serar tarmarnas pH-värde och bakteriestammar och kanske är det så här som dom vilda fåglarna håller sig friska.
Mer som är intressant vad gäller bentonit lera är att papegojor som lever i fuktiga tropiska skogar där natrium för nerv och muskelfunktion försvinner snabbt från eko-systemet, förutom där det lagras i hård lera. Amazonas lera inne-håller vanligen natrium-halter 40 gånger högre än papegojornas växtfoder. Det är just av dessa anledningar som dom äter av leran i det vilda.

Vikten hos aror är beroende på art och från den mista på 30 cm vilket är Röd-skuldrad ara till den längsta på 100 cm som är Hyacint aran.

Vikten hos arorna beror på vilken art där 165 g hos Rödskuldrad ara den minsta till ca 1 kg hyacint aran den största.

Ålder hos aror beror också på art men runt 30 år till över 100 år.

Beroende på art lägger dom mellan 1 till 5 ägg. Flertalet aror lägger mellan 2 till 4 ägg. Och inkubationstiden av äggen är beroende på art mellan 24 till 29 dagar. Ungarna lämnar boet efter 3 till 7 månader beroende på art. Arorna blir könsmogna vid 3 till 4 års ålder.

Bilderna tagna av: Raùl Vega, Raùl Vega, Bruce Satta, jag har fått lov att låna bilder från en facebook sida som heter Araras Eco Lodge, Pantanal, Brazil och där är bilderna tagna av John M. Uscian, Thaisa Santos, Cristian Dimitrius, Amaury Santos, Mike Bueno, Aynore Soares Caldas, Henry Gonzales Pinedo.

Infon funnen på dessa sidor

https://www.beautyofbirds.com/macawspecies.html
https://www.iucnredlist.org/
https://www.beautyofbirds.com/AverageBirdWeights.htm
https://www.macawland.com/macaws-lifespan/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aror
http://armoniabolivia.org/
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/spixs-macaw-cyanopsitta-spixii/details
http://www.birdlife.org/
https://www.hbw.com/species/chestnut-fronted-macaw-ara-severus
https://www.act-parrots.org/lear-macaw-2/?lang=en
https://www.worldwildlife.org/species/macaw

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl
2019-12-11 19:37 #1 av: Tante Aubergine

Visste inte att det fanns så pass många olika arter av aror. Magnifika är de.

Verkligen synd att det är så pass många av dem som riskerar utrotning. 

Värker i bröstet på en när man tänker på det.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.