2015-12-20 18:25 #0 av: JohannaN

Aspergillius en väldigt vanlig svamp problematik hos våra tamfåglar för att dom lever ett inomhuslevande liv där luften oftast är dålig för våra små fåglar. Torr luft på vintern blandat med dammigt bottenmaterial i våra burar, dåligt städade burar mm. kan bidra till att fåglarna får svampen. En del utan att det upptäcks. Här tas upp mer om det...........

Aspergillos är en svampsjukdom som orsakas av aspergillus mögelsvampar och anses vara en av, om inte den vanligaste, orsakerna till luftvägssjukdomar i sällskapsfåglar. Aspergillus är en mögelsvamp som kan växa och skapa problem i fågelkroppen. Denna svamp finns allmänt i våran och fåglarnas miljö så som matjord, komposter, husdammar, livsmedel etc.

Svampen trivs i varma, fuktiga och mörka miljöer och kan drabba många fågelarter men också däggdjur och människor. Allra kändast för att drabbas av detta är grå jakos. Skönt att veta är att svampen inte smittar fåglar emellan. Aspergillus kan yttra sig lokalt eller allmänt och sjukdomsförloppet kan vara akut eller kroniskt. När det kommer till denna svampen är det allt som oftast den mycket unga och mycket gamla som har störst risk att utveckla aspergillus men också dom fåglar som går på antibiotika samt de fåglar vars immunsystem är sänkt på grund av stress, dålig kost eller annan sjukdom.


Symptomen vid aspergillius

När det kommer till denna svamp kan alla inre organ angripas av organismen och kolonier av svampar kan växa som tumörer i fågelkroppen.
Andningssystemet är den primära platsen för infektion där vita knutor visas och slutligen tränga igenom vävnaden och ett stort antal sporer kommer då in i blodomloppet. Sporerna färdas sedan i hela kroppen på fågeln och kan då infektera flera organ inklusive njurar, hud, muskler, mag-tarmkanalen, lever, ögon och hjärna. Den akuta formen drabbar oftast unga fåglar och leder många gånger till hastiga dödsfall.


När det kommer till symptom på den akuta formen inkluderar det andnöd, kraftig trötthet, upphörd aptit, cyanos (en blåaktig färgning av slemhinnor och / eller hud) samt ökat vattenintag och vätskerik avföring.


Den kroniska formen
 är mycket vanligare och tyvärr mycket mer dödlig på grund av dess lömska natur. Den kroniska formen har ett smygande händelseförlopp med dämpat beteende, försämrad aptit och avmagring, svullen i ansiktet, den kan ha svårt att röra sig, ha svårt för att andas (andningsbesvär brukar inte upptäckas förrän sent i sjukdomsförloppet).

Den lokala formen är granulombildning (ansamlingar av svampen) i näsborrar, bihålor, luftstrupe och struphuvud. När granulom bildas i näsborrarna och bihålorna ses de som svullnad i ansiktet och uttöjda näsborrar. 

Om lever angripits ses en grön missfärgning på urarterna och veterinären kan känna en förstorad lever. Ospecifika symptom kan inkludera minskad aptit som leder till viktnedgång och muskelförtvining. Om njurar angrips kan man se symptom av ökat drickande, vätskerik avföring och gikt. man kan också se sådant som uppstötningar, onormal avföring eller diarré, överdriven urinering, depression och apati.


Det är vanligt med sekundära bakterieinfektioner och då kan det rinna från näsborrar eller ögon samt fågeln kan må allmänt dåligt och kan orsaka förändrad röst och även pipljud kan förekomma. Om någon del av det centrala nervsystemet har blivit involverade, kan fågeln ha darrningar, en ojämn eller ostadig gång, anfall eller förlamning. Alla sällskapsfåglar kan utveckla sjukdomen, men de mest drabbade arter är grå jakos, Amazon och pionus papegojor. på undulater ser man sällan svamp i mun och svalj.


Diagnostisering och behandling

Aspergillus kan vara mycket svårt att diagnostisera eftersom de sjukdomstecken som finns inblandat kan också finnas i en rad andra sjukdomar, särskilt i kronisk form. Misstänker man denna svamp på sin fågel är det då fågelkunniga veterinärer som gäller för att fastställa sjukdomen.
Lokal, akut eller kronisk infektion behandlas med antifungika (svampdödande medel) ett av dessa medel heter Itrafungol som man ger 5-10 mg/kg en eller två gånger per dag i en månads tid ibland under hela fågelns liv som veterinären skriver ut, man kan också låta fågeln andas in en ånga med atifungika som sker hos fågelkunnig veterinär. Den orala formen av behandling ges via munnen i 4-6 månader, ibland längre. 

Bästa förebyggande åtgärden är att använda foder av god kvalitet, med pellets som bas och en varierad kost, se till att dom frön man ger fåglarna har en god kvalité och inte luktar fuktigt/mögligt, undvik både solrosfrön med skal på samt jordnötter som har en stor andel av denna svamp i sig (skalade solrosfrön är okej), låt inte blöt mat stå framme för länge så som röror, gröt och annat, tvätta grönsaker och frukt noga innan servering, viktigt också att hålla en god hygien samt bra luftkvalité inomhus som är otroligt viktigt för dina fåglar. Håll bur och inredning torr och välstädad, införskaffa mer än gärna en luftrenare som renar luften.


Infon funnen på dessa sidor


http://www.avianbiotech.com/diseases/aspergillosis.htm

http://www.peteducation.com/article.cfm?c=15+1829&aid=2384

http://birdline.org.uk/Parrots/Health-Care/Aspergillus-in-Parrots

http://www.mickaboo.org/newsletter/apr11/art2.html

http://pets.thenest.com/aspergillosis-parrots-8848.html

http://www.veterinarypartner.com/Content.plx?A=3241&

http://www.petmd.com/bird/conditions/respiratory/c_bd_Aspergillosis

http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/viltsjukdomar/aspergillos-faglar

http://www.veterinaren.nu/fagel/sjukdomar/infektioner-och-parasiter/aspergillos-papegoja