2015-11-25 23:49 #0 av: JohannaN

När det kommer till fåglarnas andningsorgan är det mycket viktigt att känna till att det är inte alls som hos oss. Dom är så otroligt känsliga mot luftburna saker i omgivningen och blir lätt sjuka i luftvägar och lungsäckar och därför är luftkvalitén något som är mycket viktig för fåglarna. Här tas upp mer om det hela........

Våra burfåglar har ett mycket känsligt och invecklat andningsorgan, det är helt olikt vårat. Ett super bra exempel på detta är kanariefåglarna i kolgruvorna och det är därför det gick att använda sig av kanarie-fåglarna i gruvorna för att dom har ett mycket mer utvecklat andningssystem och känsligare på så vis så är det också med dom andra fågelarterna.

Fåglar har ett mycket unikt och effektivt andningsorgan. De saknar ett membran (Ettmembran är en tunn hinna eller skikt som separerar två fluider=vätska/flytande ämne), har icke-expanderbara lungor och ett system av luftsäckar som sträcker sig in i många delar av fågelns kropp. Vokalisering eller rösten/sången sker med hjälp av en syrinx, inte ett struphuvud som hos däggdjur. 
Fåglar har ett struphuvud (larynx) precis som däggdjur, men dom har inga stämband. Struphuvudet är alltså inte ljudalstrande och läten åstadkoms i stället av syrinx. Syrinx är en förstoring av luftstrupen precis där den grenar sig i de två huvud-bronkerna. Syrinx ligger alltså i brösthålan. Deras lung och andnings-system gör alltså att fåglarna kan ta upp mycket mer syre vilket behövs när man är flygare.

Vi människor andas cirka 16-20 andetag per minut och fåglar andas cirka 25-40 per minut. Sjukdomar i luftvägarna är de vanligaste sjukdomar som finns hos våra burfåglar då fåglarna inte har flimmerhår som vi människor och har lungsäckar för effektivare andning, partiklarna som finns i våra hus och dammet som blir där fåglarna vistas är alltså väldigt skadligt för dom så också doftljus, cigarettrök, hårsprayer och även andra sorters sprayer som finns i hemmet så som rengöringsmedle med flera och just av den anledningen är det mycket viktigt att se till att luftkvalitén är god i hemmet med hjälp av en luftrenare, vädra ofta och under sommaren gärna ha fåglarna ute så ofta som det går, samt undvika att använda kemikalier, doftljus eller att röka inomhus och eller precis intill fåglarna.


Cigarettrökning och fåglar
 

Passiv rökning bildas av röken som avges från en cigarett, från antingen den brinnande änden eller den filtrerade änden. Denna rök innehåller tusentals olika kemikalier som fyller luften som antingen gaser eller partiklar. Röken från cigarett innehåller över 4000 kemikalier, inklusive 69 föreningar som är kända för att orsaka cancer. Den som andas passiv rökning andas i formaldehyd, ammoniak, cyanid, arsenik, kolmonoxid, metan och tusentals andra kemikalier. Koncentrationen av dessa cancerframkallande kemikalier är faktiskt högre i passiv rökning än i ångorna direkt inandas av rökare. 
Passiv rökning är klassificerad som en klass-A cancerframkallande, samma klassificering ges för asbest. Ofrivilliga rökare kan snabbt själva konstatera att ögon och luftvägar irriteras av cigarettröken. Det är kroppens sätt att varna och om det är så för oss är det också så om än värre för våra älskade bevingade vänner och dom kan inte tala eller berätta om det hela.

överretbarhet, stor oro, problem med mag och tarm så kallad gastrointestinala (till exempel kräkningar, diarré eller uppstötningar), snabb puls, vid allvarliga tillstånd kan kramper och skakningar förekomma och potentiellt även leda till döden. Så tipset är att inte röka inomhus eller i närheten av era fåglar, för fåglarnas skull. Röka får man göra så mycket man vill, det är ens eget val men fåglarna skall inte behöva utsättas för det hela.


Teflon gas

eller rättare sagt polytetrafluoroethylene-material som finns i till exempel stekpannor, på strykjärn, locktänger, äggkokare med flera kan avge för fåglar mycket giftiga gaser vid överhettning. Vi själva känner ingen lukt och blir inte alls påverkade av gaserna, men de är mycket giftiga för papegojor. Vid teflon-förgiftning andas den giftiga gasen in och ger många gånger plötsliga dödsfall. Om man hinner upptäcka symptomen kan de vara andnöd, nedsatt allmäntillstånd, oroligt beteende och sekret/skum från näsborrar. Man behandlar teflonförgiftning endast understödjanden. Fågeln behöver syrgas och man kan ge vätskedrivande för att minska vätskan i lungorna. Smärtstillande, kortison och förebyggande antibiotika kan också ges. Tyvärr är förgiftningen mycket allvarligt och prognosen är tyvärr allmänt dålig för dom som blivit utsatta, även här skall man helst inte ha fåglarna i köket och inte heller ha saker som kan avge dessa gaser i fåglarnas omgivning.


Luftrenare
En luftrenare är en apparat som tar bort föroreningar från luften. Luftrenare fångar effektivt ett större antal bakterier, virus, svampsporer och DNA skadliga partiklar. Luftrenare används alltså för att minska koncentrationen av dessa luftburna föroreningar som är så skadligt för fåglarna men också gör det mindre dammigt för oss vad gäller fåglarna. Det är också även här oerhört viktigt att byta filter och rengöra luftrenaren ofta för att den skall hålla och göra sitt jobb. Det gäller alltså att kunna just sin luftrenare och vad den behöver för att vara som mest effektiv. Att ha flera luftrenare är ett tips om man har arter som av ger mer fjäderdamm/stöv.


Vädring av utrymme
Att vädra utrymmet där vi människor, fåglar och djur vistas är oerhört viktigt och att frisk luft är bra för hälsan är en gammal kunskap som vi också kan ta för vana att använda genom att vädra ut rummet fåglarna är i, då är det viktigt att alla fåglar är i sina burar så ingen olycka händer. Även hos fåglar som lever i fågelhus bör också få inomhus delen vädrad ofta så luften blir förnyad ofta. Att andas frisk luft är en viktig förutsättning för en god hälsa så också för våra fåglar. Tänk på säkerheten alltid när det gäller vädring och öppna dörrar/fönster, gör mer än gärna en nätdörr/nätfönster så slipper man vara rädd att fåglarna flyger ut när dörren står öppen.


Infon funnen på dessa sidor


http://www.petpoisonhelpline.com/pet-safety-tips/whats-poisonous-to-birds-and-pocket-pets/

http://tobaksfakta.se/fakta/om-passiv-rokning/


http://www.cancer.gov/search/results


http://www.birdtricks.com/blog/smoking-around-your-birds/


http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Sonar.html#faglar-sang-syrinx-luftstrupe-struphuvud


http://people.eku.edu/ritchisong/birdrespiration.html


http://burfaglar.ifokus.se/articles/53a0c0848e0e74040d000051-stad-daglig-underhallning-och-vadring-ar-viktigt