2015-05-24 14:42 #0 av: JohannaN

Fjäderplockning är ett väldigt vanligt problem bland papegojor och det förekommer också bland undulater och även andra arter. Här i denna artikel tar jag upp viktiga saker om fjäderplockning och hur man kan göra för att få ordning på det hela.......

Fåglar är de enda djur som har fjädrar, fjädrar är som hår och växer från gropar så kallade folliklar. Det finns tre grundläggande typer av fjädrar. Kontur fjädrar som då är fåglarnas stjärt och vingpennor som är dom långa och används som en aerodynamisk anordning i flygningen. 
Sedan är det dun-fjädrarna som är till för isolering för att hålla fågeln varm. Till sist är det också dom så kallade barbules som är håriga strukturer som växer vid folliklarna så fjäderskruden kan bli fluffig. 


Huden är det största organ i kroppen hos alla djur, fåglar och människor. Dess roll är att reglera kroppens temperatur och fungerar som en barriär mellan kroppens interna system det vill säga den inre organen och yttre miljö vilket innebär bakterier och toxiner/gifter.
Fjädrar, naglar/klor och näbb är förlängningar av huden. De och epidermis (översta hudskiktet) består i huvudsak av keratin, som är ett olösligt protein tillverkat av svavel- och aminosyror, särskilt tyrosin och leucin. Förutom att vara det största organet är huden kroppens primära organ vad gäller avgiftning. Hud och fjäder problem är ofta en återspegling av inre hälsa.


Om inre organ inte fungerar optimalt kan då ett bevis på detta ses i fjädrar, klor/naglar och hud. Till exempel kan missfärgade fjädrar signalera en felaktig lever. Hudinflammation kan tyda på kroppens försök att göra sig av med gifter som inte hanteras av levern och njurarna. 
Delning av klor/naglar tyder på brister av vitamin A och svavelinnehållande aminosyror. När det gäller fjäderplockning så är det brister i fodret som gör att fågeln börjar plocka sig det som är det absolut vanligast. 


Dom brister som kan finnas som grund till fjäderplockning är


Fågeln får en alldeles för ensidig kost med enbart frön och där fågeln inte får i sig det en fågel behöver ha för att kroppen skall fungera, fågeln plockar bara ut favoritmaten, vilket leder till undernäring då fågeln inte äter annat än just det den plockar till sig. 


- Fågeln får i sig otillräckligt med dom essentiella fettsyrorna dom så kallade omega 3 och 6. - Minskade förhållanden mellan Omega 3 och Omega 6 fettsyror vilket då leder till ömma leder, hudproblem, sköra naglar/klor, fjädrar, ångest, irritation och ökat kolhydrats sug. 


- Mineralbrister särskilt kalcium, magnesium, zink, kisel och svavel så dessa är viktigt att dom finns i den dagliga kosten. - Brist på fiber i kosten som då gör att toxiner tillåts bygga upp i mag-tarmkanalen vilket skapar vissa hud-reaktioner när kroppen försöker avgifta dessa genom huden. 


- Brist på a-vitamin, alltså det finns otillräckligt med detta vitamin i fågeln vilket leder till grov, fjällande hud och tråkiga trasiga fjädrar är några av dom symptom som uppkommer vid denna vitaminbrist. Denna vitaminbrist orsakar också andra hälsoproblem så som känslighet för infektioner och andra sjukdomar i andningsorganen. Kliande torr hud kan orsaka en fågel att plock. 


- Vitamin E skyddar cellmembranen i kroppen och fungerar som en antioxidant i cellerna och förhindrar fett från att härskna i kroppen. Denna vitamin spelar också en viktig roll för att upprätthålla hudens hälsa.


Överskott av olika produkter som kan finnas till grund till fjäderplockning är


- Överdrivet Saltintag resulterar i salt toxicitet, vilket kan vara dödligt. En medelstor papegoja som t ex förbrukar 3 saltade chips har förtärt motsvarande vad som skulle vara en tesked salt för en människa. Salt behövs, men för mycket salt kan orsaka ödem och kliande svullnad i huden.


- Pellets innehåller i huvudsak spannmål, vitamin / mineraltillskott, artificiella färger, smaker och olika konserveringsmedel. Allergener i pelletsens ingredienser orsakar att vissa fåglar börjar plocka sig. De flesta konserveringsmedel och tillsatser i pellets är antingen cancerframkallande (cancerframkallande) eller allergiframkallande (allergiframkallande).


- Överdrivet A-vitamin överskott är giftigt för kroppen även för våra fåglar. Symtomen omfattar viktminskning, ledvärk, muskelvärk, torr och fjällig hud, utslag, förstorad lever och mjälte.


- Ökat fett intag mot proteinförhållande, vilket betyder att aptiten ökar på fågeln, samt allmäntillståndet och när det gäller otillräckligt med protein får då hud och fjädrar lida. Fjädrar och skinn är tillverkade av huvudsakligen keratin, så större mängder protein måste förbrukas för underhåll och reparation av fjäderskrud och hud.


- Även känslighet för vete, majs, ris och korn kan orsaka fjäderplockning.

Våra sällskapsfåglar är i en svår position då de kan inte finna den föda av det foder dom utvecklats till att äta i sin naturliga miljö. Tyvärr har fångenskapen många dåliga egenskaper för fåglarna och ett av dom är att kosten är begränsad till vad vi utfodrar dom med. Om en enskild fågel kräver ett överflöd av vissa näringsämnen, kan den fågeln inte längre söka dessa och om vi ger ett överskott eller obalans av andra näringsämnen, kan våra fåglar inte undvika dem. 


Så det är åter upp till oss människor att se till att dom få av alla komponenter men också vara mycket uppmärksamma på om fågeln ser ut att få brist på något.
När fjäder plockning är från en av de näringsbrister som tidigare nämnts så som protein, A-vitamin, E-vitamin, vissa mineraler och essentiella fettsyror, lägger man då till dessa näringsämnen som ett tillägg till kosten tills balansen är återställd, då ger man det i mindre mängd då och då för att fortsätta hålla balansen av dessa men inte överdriver dessa. När det gäller A-vitamin så är det sedan bättre att övergå till betakaroten som är förstadiet till A-vitamin och mycket säkrare.


naturligt förekommande svavelföreningar i livsmedel kan hjälpa vid fjäder-plockning som är kostrelaterat. Svavel är en del av kroppens cellstruktur och är nödvändig för underhåll och reparation. Svavel krävs för friska fjädar, hud, klor och leder. Även om det är lätt att finna svavel-rika produkter i naturen, kanske fåglar vars organ som inte fungerar som de ska eller har varit bristfällig vad gäller näringen dra nytta av dess tillägg som kosttillskott. Svavel finns i bland annat i kokt ägg.


Sedan är det som så att det gäller alltså att se till att fågeln får just allt det den behöver så som vitaminer, mineraler, fibrer, antioxidanter, proteiner, salter, nyttiga fetter, Omega 3+6, enzymer, jod och kalk i en så varierad och bra sammansättning som det bara går för en fågel som plockar sig.


En fågel kan börja plocka sig av många orsaker men fodret är det som är den vanligaste orsaken och här nedan följer dom andra orsakerna


- Det kan alltså också bero på och vara ett tecken på missnöje med sin miljö särskilt dom mer intelligenta papegoj-arterna.


- Det kan röra sig om att fågeln har ohyra i fjäderdräkten så som kvalster, löss mm. 


- Det kan bero på att ägaren är hemifrån mer detta gäller för ensamlevande fåglar och särskilt dom större papegoj-arterna, att fågeln känner sig ensam vilket också under stryker vikten av att fågeln får ha kompis/kompisar och inte bara matte/husse som sällskap men det kan också vara tvärt om att den fått en fågelkompis som fågeln inte kommer överäns med eller inte gillar.


- Stress kan också starta fjäderplockning.


- Sjukdomar kan starta fjäderplockning.


- Torr kliande hud kan också vara en indikator på leverproblem.


- Toxiner av olika slag så som zink, miljögifter så som så som bekämpnings-medel på råvaror, exponering för rengöringsprodukter mm.


Det gäller att ta reda på orsaken varför fågeln plockar sig, är det ohyra behöver det behandlas och handlar det om fågelns miljö och ensamhet måste man ge fågeln kompisar så är även fallet om ens fågel fått en kompis den inte gillar att skaffa en ny fågelkompis, leksaker att sysselsättas med så fågeln glömmer bort att plocka sig. Man bör alltid kontakta veterinär för att ta reda på orsaken till problemet.


När fågeln plockar sig uppstår en endorfin utsöndring som gör att fågeln plockar sig mer, det blir lite som ett beroende det kan alltså ta tid att få fågeln att sluta med sitt beteende men då får man inte ge sig utan fortsätta stimulera fågeln med annat om allt annat är uteslutet i sjukdomsväg först och främst samt också se över kosten så inga brister finns där. 

En del fåglar plockar bara dunet, en del bara täckfjädrar, en del alla typer av fjädrar. Det är ovanligt att vingpennor och stjärtpennor plockas men det finns fall med fåglar som inte har en enda fjäder på hela kroppen utom på huvudet. 


Hormonella problem kan göra att fågeln börjar plocka sig och misstänker man plockning i hormonell väg finns det hormonbehandling att prova. En del individer svarar bra på denna behandling, andra sämre.


på undulater är det som allra vanligast att det är kostrelaterat som ligger bakom plock-beteendet. Det gäller alltså att se över kosten och ändra om. Bland annat är brist på b-vitaminerna en orsak till att fågeln börjar plocka sig. 
B-vitaminerna ser till att fjädrar, hud och klor håller sig starka och friska samt ser till att förhindra klåda, brist på b-vitaminer ger klåda.
Det är viktig att komma ihåg att alla vitaminer, mineraler, protein, enzymer mm. samarbetar i fågelkroppen och brist på något kan ställa till oreda i deras små kroppar vilket då kan leda till plockning. 
Det gäller alltså att se till att fågeln får just allt det den behöver så som vitaminer, mineraler, fibrer, antioxidanter, proteiner, salter, nyttiga fetter, Omega 3+6, enzymer, jod och kalk i en så varierad och bra sammansättning som det bara går för en fågel som plockar sig. Tänk på att detta också kan gälla andra arter än just undulater kosten är som alltid A och O.


En mer ovanlig form som orsakar plockning hos undulater är Giardia Lamblia. Giardia är en encellig organism, en protozon, som kan hittas hos fåglar och som orsakar sjukdomen giardia. Den lever i tarmarna och kan ibland påvisas i avföringen. Det är en parasit som oftast smittar fåglar men även människor och andra djur.
Den Giardia som smittar undulater kallas Giardia psittcai. Giardia är enligt smittskyddslagen upptagen som en allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom. Smittan finns i tarmen och sprids via avföringen. Parasiten påverkar näringsupptaget och nedbrytningen av fett i kroppen. det som då är
karaktäristiskt för denna parasit är just extrem klåda, skinnet på infekterade fåglar ser ofta torrt och flagnande ut.
Ofta har fåglarna plockat sig under vingarna, på benen, och ibland även på bröstet. Svårt drabbade fåglar kan också dö av detta, de har också lättare för att drabbas av andra sjukdomar vilket också ibland kan vara en dödsorsak.
Behandlingen sker genom att man använder sig av Avmaskningsmedel och då antingen Axilur eller Flagyl (som innehåller metronidazole) eller Ronidazole preparat, För säkerhets skull bör alla fåglar som kommit i kontakt med en smittad fågel behandlas. Man ska vara extremt noggrann med hygienen under behandling och hålla fågeln isolerad från andra fåglar. 


Svamp kan orsaka klåda och fjäderplockning
Svamparna Aspergillios och Candida albicans kan också orsaka klåda och dessa svampar är väldigt vanliga på våra tamfåglar. Båda svamparna kan alltså angripa huden och mycket svåra att upptäcka och diagnostiserar. vilket gör att det tar lång tid innan problemet upptäcks även för en erfaren veterinär. Dessa svampar behandlas med 
antifungika (svampdödande medel) och ett av dessa medel heter Itrafungol som man ger 5-10 mg/kg en eller två gånger per dag i en månads tid ibland under hela fågelns liv. Samt ser över och eventuellt ändrar kosten så svampproblemen inte uppdagas igen och för att hjälpa fågeln att få i sig allt den behöver.


Tristess, tråkig miljö

Otillräckliga aktiviteter som finns för sällskapsfåglar i bur kan orsaka att ens fåglar vänder sig till sina egna fjädrar för underhållning. Våra fåglar får allt som oftast spendera alltför mycket tid i sina burar (särskilt om buren är för liten för en papegoja att röra sig fritt i den) eller att det inte finns leksaker för fågeln att underhålla sig med. Ju mer tid en fågel tillbringar i buren, desto större skall buren vara och då gärna voljärsmått!


brist på uvb-ljus/solljus
Fåglar i det vilda får en daglig dos av solljus och att kunna njuta av solen. Om de hålls i mörka inomhus-miljöer kommer våra fåglar sannolikt att bli deprimerade och kan då vända sig till sina fjädrar och då uppstår fjäder plockning. I solljus finns dom viktiga vitamin D3 som omvandlas till bilda vitamin D i fåglarnas och alla levande varelsers kroppar. Så det är av yttersta vikt att se till att fåglarna har uvb-lampa när dom vistas inomhus och gärna låta dom vara ute under sommartiden, gärna i en voljär.


Fåglar plockar sin partner

Hos visa arter kan också fåglarna plocka sin partner på grund av överdriven kärlek, när det gäller detta så kan fjäderplockningen bli intensiv och fåglarna kan inte flytta på sig på grund utav att buren är för liten och inte har en chans att komma undan om fågeln vill det.
Så det viktigt med utrymmet när det gäller fåglar som plockar sin partner. Även att se till att dom har saker att göra i sin miljö och även fodersök är något som ger berikning i vardagen för fåglarna. 


Behandling vid stress och för att lugna plock beteendet

Lugnande medel, sömnmedel och tricykliska antidepressiva medel kan ibland skrivas ut för att hjälpa fåglar som plockar sig. Även klådstillande medel. Ett av dessa medel är Atarax.


PBFD Psittacine Beak and Feather Disease som är en näbb och fjäder-sjukdom hos våra fåglar och är en extremt smittsam, dödlig virussjukdom som drabbar näbb, fjädrar och immunsystemet hos fåglar som tillhör papegoj-familjen. 
Vad man vet är de ännu inte så vanliga i Sverige men mörkertalet kan vara stort och risken är stor att de blir allt vanligare i takt med att allt fler papegojor importeras från Europa.
Det finns en akut och en kronisk form av denna sjukdomen och veterinärerna på fågelklinikerna runt om i landet är vakna och håller koll och brukar ta med det i bilden när dom gör undersökningen på en plockfågel.


Tänkvärt
Man kan hjälpa en fågel som plockar sig genom att smörja in aloe vera gel på dom ställen där fågeln är torr eller sårig på men också spraya då och då med en kork aloe vera juice iblandat samt också kan man ge det i vattnet då och då en halv kork till en liter vatten eller 6 ml i en vanlig vattenkopp för fåglar.
Aloe vera juice innehåller många viktiga vitaminer och mineraler men också antioxidanter mm. som man eftersöker på en fågel som plockar sig.
Även bi-pollen, vetegräs, korngräs är super att ge sina fåglar och innehåller en mängd enzymer för våra fåglar men också annat som dom behöver.


Info funnen här


http://www.holisticbirds.com/pages/dietfeather0801.htm


http://www.multiscope.com/hotspot/featherpicking.htm


http://www.beautyofbirds.com/featherplucking.html

http://www.newyorkbirds.net/featherdestructivebehavior.html


http://www.newyorkbirds.net/featherdestructivebehavior.html