2014-10-03 21:57 #0 av: JohannaN

Sjukdomar som påverkar huvudsakligen luftvägarna, luftstrupen och lungorna klassificeras som "sjukdomar i andningsorganen" eller även kallad respiratory diseases. Dessa är mycket vanliga på våra fåglar då dom har så känsliga lungor och luftvägar och ett helt annat andningssystem än vad vi har och drabbas då lättare av just sjukdomar där, en av dessa är lunginflammation. Här tas upp mer om det hela..........

Sjukdomar som påverkar huvudsakligen luftvägarna, luftstrupen och lungorna klassificeras som "sjukdomar i andningsorganen" eller även kallad respiratory diseases. Dessa respiratory diseases trodde man förr berodde på nedkylning av fåglars kroppar efter utevistelse, drag mm. men idag vet man att det har att göra med bakterier/infektionssjukdomar i omgivningen/luften som drabbar våra fåglar och en av dessa är lunginflammation.

Lunginflammation är en bakterieinfektion som sätter sig i fåglarnas lungor men kan också bero på svampinfektioner. De bakterier och svampsporer som orsakar lunginflammation kommer in i näsa, bihålor och mun, och sedan sprider sig till lungorna, när det gäller lunginflammation kommer den att mångdubbla sig. I svåra fall kan det orsaka vätska som byggs upp runt lungorna, dessa kan orsaka akut respiratorisk (andningssvikt) distress syndrome och sepsis med svullnad och irritation i kroppen som kan leda till organsvikt. De bakterier som orsakar lunginflammation hos fåglar kan överföras till andra fåglar och även människor (papegojsjukan).
De bakterier som orsakar lunginflammation sprids via fjäder damm, avföring, saliv, nysningar och onormalt färgt ögonsekret. Den överförs genom kontakt med smittad fågelspillning, fjädrar och ägg, och överföringen sker oftast genom inandning av fjäder damm. Viktigt att veta är fåglar kan ge människan lunginflammation, så var alltid noga med att tvätta händerna med tvål och varmt vatten efter hanteringen av en smittad fågel, eftersom detta kommer att förhindra spridning av bakterier både vad gäller till en själv och till övriga fågelflocken.


Orsak till lunginflammation

Orsakerna kan vara något giftigt den andats in, svampinfektion, bakterieinfektion eller grav vitaminbrist!

Var försiktig, för när det kommer till luftvägarna hos fåglar kan deras hälsa försämras mycket snabbt.


Symptom

Symptomen på lunginflammation är att fågeln kommer att göra mycket korta, snabba andetag tillsammans med ett väsande eller en visselpipa liknande gnisslande ljud det kan också förekomma nästäppa, nysningar, ruggiga fjädrar och i svåra fall vippande stjärtfjädrar, ökad andningsfrekvens, och ansträngd andning (även vid vila), fågeln kan också vara apatisk och gult slem som kan vara utblandat med blod. Blodet orsakas av allvarlig irritation av lungvävnaden. Urarterna/kisset hos fåglarna är grönt och avföringen rinnande eller lös. Ser man dessa symptom skall man kontakta veterinär så snart som möjligt. 


Behandling

Behandlingen är antibiotika som ges i 7 dagar efter att en veterinär har ställt diagnosen. Antibiotika kan injiceras veckovis av veterinären, eller läggas till hennes dricksvatten. Medan fågeln tar antibiotika bör din undulat inte konsumera kalcium, eftersom det kan förhindra att hennes kropp från att absorbera och använda antibiotika. 

Tips på hjälpmedel när fågeln är sjuk 

ångbad är bra och massor av värme samt om fågeln är hängig kan lite upplöst dextrosol i vatten ge energi att orka lite till, även honung som upplösts i kokt vatten som sedan får svalna kan också vara ett bra alternativ för energi men också då honung innehåller mycket annat som våra fåglar behöver vad gäller vitaminer, mineraler, enzymer mm. och då särskilt under sjukdomsperioden, dessutom har ren och naturlig honung en antibakteriell egenskap som inte är fy skam. Viktigast av alla vitaminer att fåglarna får i sig särskilt av när dom är sjuka är b-vitaminerna.
Något som är extra viktigt när det gäller sjuka fåglar är att hjälpa fågeln att få sig av allt den behöver i näringsväg och det finns massor som vi ägare kan ta till för att hjälpa den sjuka fågeln, det är husse/matte som bär ansvaret att se till att fågeln få i sig detta inte veterinären och det gäller att läsa på ordentligt om olika sätt där vi på bästa sätt kan få i dom näringsämnena som dom behöver och inte kan få i sig när dom är sjuka. Även se till att dom få i sig vätska. Ren och fräsch luft gärna en luftrenare och att man vädrar dagligen för att få in frisk luft i rummet fågeln är i när fågeln är sjuk samt håller det så dammfritt som möjligt men också tänka på att fågeln behöver tystnad och lugn och ro.


Övrigt att tänka på
 

En fågel kan var väldigt sjuk men inte visa några symptom på sjukdom över huvud taget så det gäller att väga sina undulater regelbundet och föra journal om vikten och deras dagliga mående så man lär sig att upptäcka om något inte står rätt till.

Infon funnen här på dessa sidor

http://www.ehow.com/info_12228247_symptoms-pneumonia-parakeets.html

http://beautyofbirds.com/respiratorydiseases.html

http://www.djurklinikenroslagstull.se/artiklar-om-faglar/luftvagssjukdomar-2