2014-07-05 23:53 #0 av: JohannaN

Skogen och träden har i alla tider haft en mystik över sig och visste ni att träd också använts inom medicinen, särskilt förr, så kallade läketräd precis dom trädslag som vi sätter in hos våra älskade fåglar och att trädslagen inte enbart ät något att sitta på utan också något som kan hjälpa fåglarna med diverse åkommor. Här tas upp mer om det hela........

Ja, som det beskrivs i texten ovan är alltså grenarna vi sätter in till våra fåglar inte enbart grenar utan så mycket mer. Har ni någon gång sett fåglarna sitta och putsa och då gnaga av en liten tugga av trädet och sedan putsat in sig med det i fjäderskruden, då ser ni rätt, det är precis det dom gör, det är deras sätt att lukta mindre vad gäller rovdjuren, att slippa jobbiga insekter, invärtes eller rent av få hjälp att rengöra sin fjäderskrud. Det gäller alltså här som med kosten att variera och erbjuda en så riklig träd/gren-fauna till våra fåglar som det bara är möjligt så dom kan välja vad just dom behöver för dagen vad gäller grenar och trädens egenskaper.

När det gäller detta finns det alltså ingen mer ursäkt att använda svarvade pinnar eller plastpinnar som dessutom är superdåligt för undulatens fötter, det föreslås att inte ha i buren alls då dom inte gör någon nytta alls enbart onytta för deras stackars fötter och som kan ge sår på fåglarnas fötter. När det gäller grenar av äkta vara så har det också en stimulerande och terapeutisk effekt på deras fötter och hjälper till att hålla klorna och näbben i schack och detta bättre än några sandpappersrör som säljs i affärer men också betongpinnar som kan ge sår på fåglarnas fötter.


HÄR ÄR GIFTFRIA TRÄDSORTER samt knopp och blomm, som kan användas till fåglarna!

Al, Asp, Bok, Björk, Ek, Gran, Hassel, Lönn, Lind, Ormhassel, Päronträd, Poppel, Rönn, Syren-grenar (endast bondsyren och man kan ge både grenarna blommorna/bladen), Sälg, Tall (grenar av Tall sköljes noga så kådan försvinner) Vinbärsgrenar, Vidé och Äppelträd.


EN DEL AV DOM GIFTIGA TRÄDSORTERNA!! 

Barrträd bör undvikas pga kådan (eller skrubbas noga), brakved, Idegran, Getapel (rhamnus cathartica), Gullregn (laburnum), Hästkastanj (aescullus hippocastanum) prydnadsrönn, Trollhassel. 


Så vilka egenskaper har då våra trädslag att erbjuda våra fåglar?? här tas upp om en del av dom:


Al-trädet

Dess medicinska egenskaper begränsas till att barken används vid halsinflammationer på människor och till sårtvätt.


Alm

Dess medicinska egenskaper är att ett antal verksamma ämnen hos almen som har medicinska 

egenskaper och är användbara. Det sägs kunna lindra smärtor och blåmärken. läkande för sår, bölder, sår, brännskador, och hudinflammationer. Det togs också oralt för att lindra hosta, halsont, diarré och magproblem.


Ask
Dess medicinsk verkan är urindrivande, svettdrivande, adstringerande, antireumatisk.


Asp

Dess medicinsk verkan är antiseptisk, inflammationshämmande, febersänkande. Har använts för bland annat att kurera gikt och luftrörskatarr.


Björk

Några beståndsdelar i björken kan vara smärtstillande. Björkaskan som finns att köpa på hälsokostbutiker innehåller: Kalium, Magnesium, Mangan, Kalium, Järn, Selen, Zink, Krom, Kobolt. Björkaskan är kraftigt basisk, vilket gör att organ som bukspottskörtel, lever, tarmar och njurar m.m. får en kraftig ”energikick” så att kroppens utrensningsförmåga och näringsupptag blir mer effektivt.


Bok

Dess egenskaper är antiseptisk och adstringerande (sammandragande medel för vävnader).


Hassel

Dess medicinska verkan är adstringerande (sammandragande medel för vävnader), blodstillande. Febersänkande, kärlsammandragande, svetthämmande.


Lind

Dess medicinsk verkan: Blommorna är lugnande, hosthämmande, svagt svettdrivande, lätt laxerande effekt. Barken är gall-drivande, inflammationshämmande, kramplösande, kärl-vidgande.
Blommorna vid förkylning och hosta; barken vid gall- och leverbesvär och migrän.


Rönn

Dess medicinska verkan är att den förebygger och läker skörbjugg (en bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av vitamin C), milt laxerande, urindrivande.

Tall 
Tänk på att barrträd bör undvikas på grund utav kådan (eller skrubbas noga) det bör heller inte ges för ofta då det innehåller terpentin som inte är bra för fåglarna i större förtäring, variera mellan torra grenar och färska grenar men var noga med att skölja bort kådan på grenarna.
Tallen är rik på C-vitamin, störst halt på vintern men innehåller också antioxidanter och mineralerna kalium, kalcium, magnesium, zink och järn som våra fåglar kan finna bland grenarna när dom gnager på dom. 
Tallens växtämnen är bakteriedödande och hämmar både inflammationer och svamp.Tallen kan belasta svaga njurar så har man fåglar med svaga/sjuka njurar så skall man vara försiktig med att ha just Tall, då och då är ingen fara. Dess medicinska verkan: Upphostnings-befrämjande, urindrivande, bakteriehämmande, svampdödande och antiseptisk.


Info funnen här:

http://www.alternativmedicin.se/index_Medicinalv%C3%A4xter.html

http://pub.epsilon.slu.se/4380/1/Hansson_F_2001.pdf

www.fagelfenix.n.nu

http://www.xn--lkerter-5wa8n.se/lakeorter-a-o/tall