2014-01-25 00:57 #0 av: JohannaN

Aspergillios en väldigt vanlig svamp problematik hos våra tamfåglar för att dom lever ett inomhuslevande liv där luften oftast är dålig för våra små fåglar. Torr luft på vintern blandat med dammigt bottenmaterial i våra burar, dåligt städade burar mm. kan bidra till att fåglarna får svampen. En del utan att det upptäcks. Här tas upp mer om det...........

Aspergillos anses vara en av, om inte den vanligaste, orsakerna till luftvägssjukdomar i sällskapsfåglar. Aspergillos är en mögelsvamp som växer i kroppen, som allmänt finns i våran och fåglarnas miljö. Svampen är vanligt förekommande i matjord, komposter, husdammar, livsmedel etc. Den trivs i varma, fuktiga och helst mörka miljöer och kan drabba många fågelarter men också däggdjur och människor. Det smittar inte fåglar emellan. Aspergillos kan yttra sig lokalt eller allmänt. Sjukdomsförloppet kan vara akut eller kroniskt. Den mycket unga och mycket gamla har störst risk att utveckla aspergillos.

Alla inre organ kan angripas av organismen och kolonier av svampar kan växa som tumörer i kroppen. 
Andningssystemet är den primära platsen för infektion där vita knutor visas och slutligen tränga igenom vävnaden och ett stort antal sporer kommer då in i blodomloppet. Sporerna färdas sedan i hela kroppen och infektera flera organ inklusive njurar, hud, muskler, mag-tarmkanalen, lever, ögon och hjärna. Den akuta formen drabbas oftast unga fåglar och leder många gånger till hastiga dödsfall.

Symptom på den akuta formen inkluderar andnöd, kraftig trötthet, upphörd aptit, cyanos (en blåaktig färgning av slemhinnor och / eller hud) samt ökat vattenintag och vätskerik avföring. 

Kroniska formen är mycket vanligare och tyvärr mycket mer dödlig på grund av dess lömska natur. Den kroniska formen har ett smygande händelseförlopp symptomen är dämpat beteende, försämrad aptit och avmagring, svullen i ansiktet, den kan ha svårt att röra sig, ha svårt för att andas (andningsbesvär brukar inte upptäckas förrän sent i sjukdomsförloppet).
Om lever angripits ses en grön missfärgning på uraterna och veterinären kan känna en förstorad lever. Ospecifika symptom kan inkludera minskad aptit som leder till viktnedgång och muskelförtvining. Om njurar angrips kan man se symptom av ökat drickande och vätskerik avföring, gikt. man kan också se sådant som uppstötningar, onormal avföring eller diarré, överdriven urinering, depression och apati.

Den lokala formen är granulombildning (ansamlingar av svampen) i näsborrar, bihålor, luftstrupe och struphuvud. När granulom bildas i näsborrarna och bihålorna ses de som svullnad i ansiktet och uttöjda näsborrar. 
Det är vanligt med sekundära bakterieinfektioner och då kan det rinna från näsborrar eller ögon samt fågeln kan må allmänt dåligt och kan orsaka förändrad röst och även pipljud kan förekomma. Om någon del av det centrala nervsystemet har blivit involverade, kan fågeln ha darrningar, en ojämn eller ostadig gång, anfall eller förlamning. Alla sällskapsfåglar kan utveckla sjukdomen, men de mest drabbade arter är grå jakos, Amazon och pionus papegojor. på undulater ser man sällan svamp i mun och svalj.

Aspergillos kan vara mycket svårt att diagnostisera eftersom de sjukdomstecken som finns inblandat kan också finnas i en rad andra sjukdomar, särskilt i kronisk form. Allmän akut eller kronisk infektion behandlas med antifungika (svampdödande medel) ett av dessa medel heter Itrafungol som man ger 5-10 mg/kg en eller två gånger per dag i en månads tid ibland under hela fågelns liv, man kan också låta fågeln andas in en ånga med atifungika, den orala formen av behandling ges via munnen i 4-6 månader, ibland längre. 

Bästa förebyggande åtgärden är att använda foder av god kvalitet, varierad kost och hålla en god hygien, samt bra luftkvalité inomhus som är otroligt viktigt för dina fåglar. Håll bur och inredning torr och välstädad.