2013-10-28 18:57 #0 av: JohannaN

visste ni att fåglar kan precis som oss människor drabbas av just epilepsi. Det är då viktigt att veta vad man skall göra för fågeln i ett epileptiskt anfall. Här tas upp mer om det och hur det yttrar sig........

fåglar kan precis som människor drabbas av just epilepsi. Den kan yttra sig på olika sätt precis som för människor. Kramper är ganska vanligt hos fåglar och oftast observerats hos Amazon papegojor, grå jakos, undulater, kanariefåglar, finkar och kärlekspapegojor. Ett anfall kan bero på någon sjukdom i hjärnan som orsakar spontan elektrisk urladdning i nervsystemet. Denna elektrisk urladdning orsakar en mängd ofrivillig reaktioner eller förändringar i fågelkroppen. Det finns vissa sjukdomar som leder till anfall sås om tumörer, infektioner (bakteriell, virus eller svamp), värmeslag eller trauma (t.ex. flygande olyckor). Sekundära störningar inkluderar reproduktiva problem, metabola sjukdomar, näringsbrist eller obalanser och toxiska händelser. När orsaken inte kan fastställas är då som det kallas idiopatisk epilepsi eller kramper.

Symptom
epilepsin kan visa sig i stressade situationer, även ljud och ljus kan påverka. Fågeln blir stel, ligger på sidan, pupillerna är förstorade och visar inte någon respons på ljus. Man får ingen kontakt med fågeln som oftast inte hör eller ser. Då kan fågeln under den perioden bli rädd och kan då hugga i panik. Det är viktigt att föra anteckningar över anfallen med tid, datum, anfallets intensitet och hur länge anfallen varade. kontakta alltid veterinär så man kan fastställa vad epilepsin beror på.

Att tänka på!
När ett anfall uppstår kan man hjälpa fågeln genom att dämpa ljuset och ljuden som finns runt omkring. När anfallet är över och fågeln håller på att vakna hamnar fågeln oftast i ett lätt förvirrat tillstånd. Efter ett anfall är fågeln oftast väldigt trött så ge den möjligheten att få vara ifred och sova med eller utan dig och att prata lågmält med fågeln.Tänk också på att efter ett anfall ge fågeln möjlighet till värme, vätska och att alltid ge en bra varierad kost.