2013-10-28 18:12 #0 av: JohannaN

Många av oss fågelägare känner till mögelsvampen Candida albicans som är något som ofta drabbar oss människor då vi har svampen som en del av vår mag och tarmflora men som vid störning kan löpa amok. Men visste ni att denna mögelsvamp också kan angripa våra älskade fåglar? här tas upp mer om det.........

Candida albicans är något som ofta drabbar människor då vi har svampen som en del av vår mag och tarmflora men som vid störning kan löpa amok. Hos fåglar är detta en mögelsvamp som angriper luftvägarna och matsmältningssystemet och kan vara dödlig.

Symptomen är att dom kastar upp frön, munnen får vitaktiga beläggningar, krävan töms mycket långsamt, fågeln får diarré med en sötaktig doft och ibland luktar det även sött i munen. Om candidasvampen ökar eller om det finns några skador på mag-tarmkanalen, kan Candida orsaka problem i mag-tarmkanalen och andra organ inklusive näbb och andningsorganen. Candida kan också infektera hud, fjädrar, ögon och fortplantningsorganen, men detta är vanligare på fåglar som inte tillhör papegojsläktet, det är fåglar med nedsatt immunförsvar som drabbas, främst handuppfödda ungar. Det är en vanlig mögelsvamp som kan smitta många djurarter.

om Infektionen drabbar munn och näbb kan det orsaka: dålig andedräkt, och vita, upphöjda områden (så kalld torsk) med tjockt klart eller vitt material i munnen.

om Infektionen drabbar krävan kan dessa symptom förekomma: uppstötningar/kräkningar, depression, aptitlöshet, en förtjockning av krävan, försenad tömning av krävan, samt eventuell kräv impakning.

Om infektion uppstår lägre i mag-tarmkanalen kan det dessa symptom uppträda: depression, minskad aptit, viktminskning, kräkningar och diarré. Eftersom att upptagningen av näringsämnen från tarmarna är nedsatt kan en viktminskning följa och svampinfektionen blir kronisk.

Om infektion uppstår i luftvägarna kan det dessa symptom uppträda: kan Candida orsaka nästäppa,förändringar i rösten, andningssvårigheter, snabb andning.

Det finns många orskaer som kan ligga till grund till ett candidasvamp angrepp bland annat: Långvarig antibiotika användning, dålig burhygien, A-vitaminbrist, undernäring (och enbart en frödiet), av andra infektioner så som poxvirus eller Trichomonas, närvaro av andra hälsoproblem så som trauma eller rökinhalation, all form av stress så som att flytta mm.

Förebyga:
Candidas uppstår när någon annan faktor negativt påverkar hälsan hos fågeln. Genom att tillhandahålla en ren miljö och rätt kost, minska eller eliminera eventuella orsaker till stress och förhindrar kontakt med någon potentiellt sjuk fågel, kan man slippa risken av ett candida svampangrepp. Det är viktigt med handhygien när vi håller på med fågelns foder då vi människor kan ha det på våra händer och saliv. fågeln behnaldas med svampmedicin.