2013-10-11 14:44 #0 av: JohannaN

Reovirus är ett virus som många inte känner till och som härjade i England år 2000 som ställde till det för utställare m.fl. Den har en rad olika symptom och det är bra att känna till detta virus och här tas upp mer angående viruset.........

Detta Virus upptäcktes första gången bland kycklingar år 1957 som är ett encelligt virus som sätter sig i luftvägarna och i mage och tarmar på fåglarna. Reoviruset har funnits hos flera olika papegojarter och har också drabbat olika andra fågelarter. Reoviruse delas upp i flera olika typer varav Orthoreoviruset sägs vara det virus som drabbat undulaterna. Detta virus härjade i England på tidigt 2000-tal som då ställde in alla utställningar hela 2003. Reoviruset kan vara väldigt varierande vilket innebär att det är svårt att diagnostisera den. Inkubationstiden är två till nio dagar och fågeln dör ofta därefter, ibland utan att visa några symptom. Det ger väldigt varierande symptom som ytterligare försvårar att kunna ställa korrekt diagnos. Vanligast är inflammation av levern och tarmarna vilket ger depression, brist på aptit, viktminskning och diarré. Andra symtom är blodbrist, blödningar, uppsvullnad av buken, svårigheter att andas, att det kommer snor ur näsborrarna, koordinationsproblem, förlamning, ögoninflammation, att huvudet sväller upp och lunginflammation.
Friska smittbärare finns och det är oklart varför en del överlever utan symptom. Det finns inget inget botemedel ännu för sjukdomen. Det enda man kan göra är att isolera fågeln och att se till att den har det varmt, ge näringsrik mat, en stressfri miljö osv. Det är extra viktigt med noggrann hygien både vad gäller handhygien hos ägaren och burar och miljön runt fågeln. T.ex. så dödar Virkon S (finns i butiken) viruset. I dagsläget har man inte hittat nya fall utanför England, men virus som börjar någonstans har en tendens till att dyka upp igen på nya platser och köper man en fågel från England är det då viktigt att sätta alla fåglar i karantän en lång tid och hålla noga uppsikt och att man är medveten om att detta virus härjat i England.