2013-10-10 20:18 #0 av: JohannaN

Poxviruset är ett virus som smittar mellan fåglar och vanligast hos utomhuslevande fåglar, det finns många olika typer av detta virus där viruset kan variera från mild till mer allvarlig och dödlig. Men vad är detta för virus och vad är symptomen?? Det tas upp mer om här..........

Poxviruset orsakar vårtor, papillomer på fåglarnas slemhinnor och andra områden utan fjädrar. Det finns många olika typer av poxvirus och vissa påverkar endast vissa fågelarter, andra påverkar flera arter. Till exempel påverkar en viss typ av proxvirus endast kanariefåglar och fåglar som kan korsa sig med kanariefåglar. Poxvirus överförs genom intag eller inandning av viruset.
Myggor men även insekter kan överföra viruset och utbrott är vanligare hos fåglar som hålls i utomhus burar eller voljärer. Det smittar med direktkontakt mellan fåglar men kan spridas korta avstånd mellan olika voljärer och liknande. Viruset kan också komma in i fågelns kropp genom ett befintligt sår eller öppna sår. Förekomsten av poxvirusinfektioner har minskat kraftigt hos våra tamfåglar tack vara strängare importrestriktioner för exotiska fåglar.
Svårighetsgraden av poxvirusinfektioner kan variera från mild till mer allvarlig och dödlig. Den svåraste formen av poxvirusinfektioner påverkar fåglar snabbt och är dödlig. Det påverkar nästan alla delar av kroppen och orsaka depression, blå toning av huden, och en fågel som inte vill äta.
En annan variant av poxvirusinfektion är där fågelns ögon blir svullna, inflammation i hals, luft och matstrupen vilket gör det svårt för fågeln att äta och andas. Hud symtom är de vanligaste tecknen på att fåglar är infekterade med Poxvirus. Ägarna upptäcker små vävnads utväxter och bölder på sina fåglar. Områden som inte är befjädrade, som ansiktet, ben och fötter har sårskorpor, speciellt området runt ögon och mun. Förutom symptomen som syns kan man ta vävnadsprov och finna viruset i. Man kan även finna friska smittbärare.
Karantän är att rekommendera för nyintagna fåglar! Eftersom det är ett virus finns inga antibiotika eller liknande utan man lokalbehandlar och försöker främja fågelns immunförsvar med hjälp av en bra och varierad kost, hålla rent och städat i buren/voljären, noga handhygien. Många överlever infektionen om den sätter sig utanpå kroppen, däremot är den variant som angriper slemhinnorna oftast dödlig. Sjukdomen syns främst hos amazonpapegojor och kanariefåglar.