2013-10-05 17:13 #0 av: JohannaN

Ett vanligt problem hos våra små gojor är överdrivet äggläggande vilket i sin tur kan leda till olika brist och till och med döden för honan om man inte får stopp på det hela. här tas upp mer om det........

Denna bild visar en överdriven äggläggar hona där det gått lite över styr. Tänk också på att man behöver inte ha en holk i buren/voljären som ett hus för dom utan det är bara när man skall häcka och då genomtänkt häckning!

Detta är ett vanligt problem som kan leda till värpnöd och till och med döden för honan. Orsakerna är inte klarlagda, men den konstgjorda inomhusmiljön utan naturliga årstider är en orsak.
Men Höns då?? de klarar av att lägga massor av ägg? Det är för att dom är avlade i generationer för detta och äter också en helt annan kost för att klara av det beteendet!

Hur gör man för att få honan att sluta?
Lättast är att försöka störa honan i hennes äggläggning. Ändra miljön helst så att hon tycker den är olämplig för att få ungar i. Det kan kännas olustigt att få henne att trivas sämre, men alternativet att hon ska bli ordentligt sjuk och kanske dö är inte ett bättre alternativ.Ta givetvis bort eventuell holk till att börja med! Sära honan från partnern, förändra dagsljus-mängden i perioder om 3-4 veckor med korta dagar 6-8 timmar tänt med långa dagar 12-14 timmar tänt. Det är tillräckligt korta intervall för att den naturliga hormonstimulansen för äggläggning inte ska komma igång.
Flytta runt buren i olika rum och möblera om i den. Lägg också om utfodringen så honan får extra kalk och minska på proteinerna i kosten då hög proteinandel kan verka potenshöjande. Ge kraftfullare foder till henne om hon lägger massa ägg så hon inte blir försvagad lika snabbt av äggläggningen. Olika arter fungerar på olika sätt. Nymfkakaduor/Nymfparakiter lägger ofta bara ett visst antal ägg för att sedan sluta, tar man bort den fortsätter fågeln lägga ägg för att komma upp i det antalet. Undulater gör inte så, deras ägg kan man ta bort direkt. Hos vissa arter kan man lägga in substitutägg som de får ruva på för att sluta lägga egna ägg. Om detta inte räcker för att få henne att sluta kan honan idag hormonbehandlas hos en veterinär, riskfritt men kanske nödvändigt.