2013-10-01 20:32 #0 av: JohannaN

fåglarnas smaksinne funkar inte som vårat och det är viktigt att känna till här tas upp lite om det......

Hur fungerar då våra fåglars smaklökar?

Detta var ett ämne som också hade studerats. Vi människor anses ha minst fem olika smaker vi kan skilja mellan – sött, salt, bitter, surt och umami. Umami är ett ord som kommer från japanska och betyder köttig eller god och färsk smak. Fåglar och då framförallt papegojor anses i princip kunna känna igen alla fem smakerna men har svårt att skilja dem åt förutom den bittra smaken och i viss mån umami. Detta har troligen sitt ursprung i att en bitter smak i det vilda måste kunna särskiljas eftersom den ofta innebär något oätligt. Olika typer av smakundersökningar har gjorts på papegojfåglar för att se vad de föredrar framför annat. En studie som gjordes med aror visade att blågula (Ara ararauna) och hyacintaror (Ara hyacinthus) föredrog nästan uteslutande fröer/nötter som innehöll mycket fett men blåstrupig ara (Ara glaucogularis) åt också en hel del fröer/nötter med hög halt av kolhydrater.

Läs mer om det på denna sidan:
http://www.fagelkliniken.se/index.php/faglar/skoetselrad/26-vad-ska-en-fagel-aeta