2013-08-31 22:12 #0 av: JohannaN

Att bara producera undulatungar/fågelungar av annan art i massor är inte samma sak som att avla. Att avla är att vilja något, att vilja förbättra arten på olika sätt över flera generationer. Främst undulaten är en av dom mest sönderavlade fåglar som finns i fångenskap och på grund av detta lider dessa underbara fåglar av olika tumörsjukdomar och andra defekter, men även andra fågelarter lider av sönderavel mer eller mindre. här tas upp mer om det........

Rätt avel är det bästa vilket innebär att man läser på och lär sig innan man börjar med det så det blir rätt från början.

Främst undulaten är en av dom mest sönderavlade fåglar som finns i fångenskap och på grund av detta lider dessa underbara fåglar av olika tumörsjukdomar och andra defekter, men även andra fågelarter lider av sönderavel mer eller mindre. Just därför är det så viktigt att vara försiktig med avel och inte bara avla, avla och avla på allt man ser utan vara noggrann med vilka fåglar man väljer att avla på, samt också att det finns så mycket individer där ute på grund av att vi bara avlar och avlar och därför borde vi bli bättre på just den biten så inte allt för många små dun far illa och att vi inte avlar i övermått!


Vad är då avel?
Avel
är planerad befruktning av djur för att få avkomma med önskade egenskaper. Avel är nåt människan gör med djur främst i fångenskap. Den kan ha väldigt olika inriktning. Uppfödaren avgör vilka djur som ska användas i avel, beroende på vilka egenskaper som är eftertraktade i avkomman. Oftast finns det ett speciellt avelspar med de bästa egenskaperna, som får föra sina gener vidare.


Att bara producera undulatungar/fågelungar av anna art i massor är inte samma sak som att avla. Att avla är att vilja något, att vilja förbättra arten på olika sätt över flera generationer. Men vad innebär det att förbättra rasen? Vissa kanske tror att det bara är utseendet som ska bli bättre men också hälsan och temperamentet är viktig i avelsarbetet. Om utseendet prioriteras före hälsan så finns det en risk för att sjukdomar inom arten då blir allt vanligare. Sen är det ju arten som helhet som ska bli bättre för varje generation, inte den enskilda fågelindividen!
Men hur ska man tänka när det gäller hälsa? Ska man försöka rensa bort alla gener som kan orsaka sjukdomar så att man till slut inte har några sjukdomsframkallande gener kvar? Nej, denna metod har provats flera gånger och det fungerar helt enkelt inte att rensa bort alla sjukdoms gener.


Så det man behöver göra för att nå målet med friska undulater/andra fågelarter är att på lång sikt och på ett försiktigt sätt selektera mot friska djur inom arten. (Att selektera betyder att välja vilka individer som ska gå vidare i avel.)
Om det finns en känd sjukdom inom en ras så är ett vanligt fel som uppfödare gör att de selekterar för hårt, det gäller alltså att även här som i allting att inte göra i övermått vad gäller båda hållen inom avel. Dagens avelsåtgärder vad gäller undulater inverkar därför på framtidens undulat och fågelgenerationer så det är viktig att varje undulat och fågeluppfödare tänker till ordentligt så vi får ha kvar dessa underbara fåglar och får ha dom så friska som möjligt!

medfödda sjukdomar på undulater så som fettlever, för långa näbbar, för häckningsvilliga individer är alla något som man inte vill avla vidare på och som uppfödare måste man också vara noga med att hålla sina avelsdjur fria från parasit och maskangrepp även i fall detta inte är så vanligt just för inomhuslevande fåglar men ändå noga att hålla koll på.

Att man som uppfödare i mellan också samarbetar för att få fram så bra individer som möjligt och inte bara gå på färgen i fråga. Exteriören är minst  lika viktig vilket innebär det yttre av fågeln så också kynet som innebär sinnelag, man vill också ha med temperament, mentalitet och personlighet i det hela.