2013-05-19 21:08 #0 av: JohannaN

generellt är tumörsjukdomar inte så vanligt på papegojor men som med alla levande varelser kan i princip alla vävnader i kroppen tumörvandlas. Undantagen är dock undulater, nymfparakiter och dvärgpapegojor här tas upp fakta om det.......

Denna undulaten vid namn Ville hade en enorm Lipom-tumör i bröstet som bara växte och växte, hans kroppsform förändrades rejält. han lever tyvärr inte idag på grund utav den.

Tumörer har tyvärr blivit en allt vanligare dödsorsak hos undulater, nymfparakiter och dvärgpapegojor men kan också förekomma hos andra tamfåglar. Eftersom man inte vet varför det är så vanligt med tumörsjukdomar är det svårt att också förebygga. En av orsakerna är hård och okontrollerad avel. Undulater t ex är känsliga för fett, de är inavlade och de har genetisk benägenhet för tumörer. Tumörer älskar fett och undulater som lätt blir överviktiga av olika orsaker har lättare att få tumörer. Dom vanligaste tumörerna på våra tamfåglar är: gumpkörteltumör, lipom, njurtumör och testikeltumör, äggstockstumör. här under kommer en beskrivning av dom olika tumörsorterna. 

testikeltumörer och äggstockstumörer är mycket vanliga tumörsjukdomar på undulater. dessa sitter relativt djupt inne i kroppen upp mot ryggraden. man ser inga symptom på fågeln utan det är efketerna av tumören man ser. Om tumörerna växer ut mot ryggen, kan de trycka på nerverna som går ut från ryggraden till benen. Det orsakar förlamning i varierande grad av ett eller båda benen. Många fågelägare tror att undulaten brutit benet när de ser att den inte kan stödja på benet. Andra vanliga symptom är svullen buk, svårt att flyga, tung andning och svårt att passera avföring. Vid testikeltumörer eller äggstockstumörer produceras ”fel” hormoner vilket kan ge upphov till brun och överväxt vaxhud hos hannarna medans honorna kan få blå vaxhud och bete sig precis som en hanne.  

Gumpkörteltumör: gumpkörteln är en körtel som sitter på ovansidan av stjärten. Den producerar ett sekret som papegojan ”smörjer” på fjäderdräkten. Tumörbildning i gumpkörteln är relativt vanlig på undulater. Eftersom fjädrarna döljer körteln brukar tumören inte synas förrän den blivit relativt stor eller om den börjar blöda. En del fåglar biter dessutom på tumören och plockar bort fjädrarna runt den. 

njurtumörer kan symptom från njuren uppstå, till exempel gikt, där urinsyra (en avfallsprodukt som utsöndras via njurarna) samlas i lederna eller de inre organen.

hypofystumör Denna tumör är relativt vanlig. Orsaken till tumörbildningen är okänd men man tror att ärftlighet spelar en stor roll i uppkomsten av sjukdomen. Med tanke på att tumören är belägen i hjärnan kan den orsaka många olika symptom beroende på vilka ämnen den producerar och vilka centrum i hjärnan den trycker på. Vanliga symptom är övervikt, förhöjda blodsockerhalter, utstående ögon, andningssvårigheter, epilepsiliknande anfall, blindhet, balanssvårigheter, huvudlutningar och förändrade ruggningscykler. Behandling: Eftersom undulater är små fåglar är det svårt att diagnostisera sjukdomen med hjälp av "vanlig" röntgen eller andra rutinundersökningar. Vanligtvis ställs diagnosen med ledning av symptomen och att andra orsaker utesluts samt självfallet via obduktioner. 

Lipom är en fettumör som är mycket vanlig hos undulater. den är i stort sätt alltid godartad men kan bli stor och utbredd. Lipom brukar man hitta på bröstet eller buken men kan uppstå på flera ställen i kroppen. det ger inga specifika symptom mer än att det kan ändra fågelns kroppsform som hindrar den från att röra sig och flyga. Behandling: Operation är det vanligaste sättet att ta bort tumörer på undulater. Med innre tumörer är risken för förblödning under operationen oftast mycket stor då fågeln är så liten så oftast klarar sig inte fågeln. Yttre tumörer kan vara möjliga att ta bort, framför allt om man upptäcker dem i tid. Problemet är ofta att tumören hunnit bli stor och utbredd och det kan vara svårt att få bort den i sin helhet vid operationen. När man har att göra med en undulat som lider av Lipom är det viktigt att inte ge för fet eller sockerrik kost så som för mycket frukt och majs, man skall heller inte ge extremfeta frön då det kan få den att växa mer.

Undulater är känsliga för fett, de är inavlade och de har genetisk benägenhet för tumörer och då också särskilt för lipom. Tumörer älskar fett och undulater som lätt blir överviktiga av olika orsaker har lättare att få tumörer. Svårigheten med fetma som sätter sig som lipom under huden är att det är svårt att bli av med den. Det har visat sig i studier att det räcker inte att bara dra ned på mängden frö som fågeln får och ofta har man inte heller någon större effekt om man sätter fågeln på en pellets diet. Om man med hjälp av kosten ska ”banta” sin undulat måste någon typ av fettförbränning till genom tillskott av tillexempel pellets. Ett annat alternativ är förstås en operation där man avlägsnar en stor del av fettet och sedan för över fågeln på en bättre kost för att undvika nya fettansamlingar.