2013-05-19 19:15 #0 av: JohannaN

Några av de vanligaste skadorna på våra tamfåglar är ving- och benbrott. På större papegojor och andra större fågelarter kan man sätta bandage och fixera medans det oftast är svårt och ibland också omöjligt på dom mindre fågelarterna, här tas upp fakta om det........

Några av de vanligaste skadorna på våra tamfåglar är ving- och benbrott. Olyckor händer ofta i hemmet på grund av att fågeln blir klämd i dörrar, flyger in i fönster, möbler eller annan inredning. 

Orsakerna till ving- och benbrott är i första hand trauman av olika slag. Vad som kan bidra till att frakturer lättare uppstår, är benskörhet. En vanlig orsak till benskörhet i sin tur, är kalkbrist till följd av överdriven äggläggning. Dålig utfodring kan också ligga bakom ett skört skelett. 

Symptomen är beroende av var på benet eller vingen frakturen är belägen. Ibland är tecknen så diffusa att skadan kan vara svår att upptäcka. Om något av de stora benen är brutna, brukar det dock visa sig som en hängande vinge eller hälta på ett ben. Är frakturen öppen, har benfragmenten skurit sönder huden och kan sticka ut genom såret. En bruten vinge kan också hindra fågeln från att flyga. Vanligtvis visar fågeln inte hur ont den har utan kan äta och bete sig tämligen normalt. 

Diagnos Många gånger kan det vara möjligt att ställa diagnosen endast med hjälp av den kliniska undersökningen men det är ändå bra att komplettera med en röntgenundersökningar. Dels för att se hur frakturen ser ut men även för att bedöma skelettet generellt.  

Behandling Ett brutet ben måste fixeras och vara stilla för att läka på bästa sätt. Om ett ben belastas utan fixering kommer det att läka med bindväv i stället för benvävnad i ett vinklat läge. Det innebär att benet blir både snett och mjukt. Ju större och tyngre ett djur är desto viktigare är det att fixeringen är stabil. Men att göra detta på en liten undulat eller en fink är väldigt svårt, men man skall alltid ta sin fågel till veterinären för att fastställa att det är brutet. På undulaten kan en hälta också bero på testikel eller äggstockstumör.

Fixering kan göras antingen med hjälp av ett yttre gips/badage eller med så kallade intramedullära stift och externa stift. Det senare innebär en operation där ett stift läggs inne i benmärgen på benfragmenten för att tvinga dem att läka rakt linjärt. För att få benet att läka i rätt rotationsvinkel sätter man stift tvärs genom båda fragmenten och sätter en fixering på utsidan som gör att fragmenten inte kan skruva sig och rotera, till exempel foten utåt eller inåt. I vissa fall kan det räcka med stiftet i benmärgen för att få en bra läkning. Man får vara beredd på att det inte finns något att göra för dom mindre fågelarterna så som undulater och finkar då dom är så små och oftast inte klarar narkosen, men oftast självläker benet mycket bra men ändå av stor vikt att ta sin fågel till en fågelkunnig veterinär.  

Vill man vara säker på att sin fågel ska återfå sin fullständiga flygförmåga efter ett vingbrott, brukar den bästa metoden vara att stifta. Tyvärr är denna metod ganska dyr och har man inte möjlighet att genomföra den, får man fixera vingen på annat sätt. Vanligtvis handlar det om olika typer av bandage om vingen som håller den stilla. Motsvarande kan man på ett ben lägga en typ av gips som fixerar benet tillräckligt för att det ska kunna läka på ett bra sätt.

Vilken metod man än väljer för att fixera en fraktur, är det nästan alltid ett problem att hindra fågeln från att bita bort gipset, bandaget eller stiften. I många fall måste man sätta en krage på fågeln för att förhindra sabotage av fixeringen. Tyvärr blir det en stor stress och belastning för en fågel med både fixering och krage.

Vid frakturer av tår är det sällsynt att gipsa eller bandage sätts på eftersom det är svårt att få fixeringen att sitta kvar. Det har dessutom inte så stor betydelse om en tå läker aningen snett.

Fåglar läker frakturer mycket snabbare än vad däggdjur gör. Därför brukar det räcka att fixera ett ben 3 veckor. Några enstaka ben är lite mer svårläkta och kan kräva längre läkningstid. För att dämpa smärtan för fågeln, kan man medicinera med smärtstillande.