2013-05-19 18:35 #0 av: JohannaN

Giardia är en encellig organism, en protozo, som ofta hittas hos fåglar och som orsakar sjukdomen giardia. vanligast hos undulater, nymfparakiter, kärlekspapegojor och gråkindade parakiter här tas upp om detta........

Bild på hur Giardia Lamblia ser ut i mikroskåp.

Giardia är en encellig organism, en protozo, som ofta hittas hos fåglar och som orsakar sjukdomen giardia. vanligast hos undulater, nymfparakiter, kärlekspapegojor och gråkindade parakiter. Den lever i tarmarna och kan ibland påvisas i avföringen. Det är en parasit som oftast smittar fåglar men även människor och andra djur. Den Giardia som smittar undulater kallas Giardia psittcai. Giardia är enligt smittskyddslagen upptagen som en allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom. Smittan finns i tarmen och sprids via avföringen. Parasiten påverkar näringsupptaget och nedbrytningen av fett i kroppen. Högst dödlighet finns det hos unga fåglar och de som också är smittade av andra sjukdomar. 

En vuxen fågel kan verka frisk men sprida smitta, om de utsätts för stress kan symptomen vara omfattande med diarré, illaluktande och vattning avföring, hela frön i avföringen, en apatisk fågel med uppburrade fjädrar, näringsbrist, klåda, fjäderplockning och viktminskning, Giardia kan orsaka död bland ungar i holken. Ofta är ungarna väldigt tunna och har dålig fjäderskrud och tigger ständigt mat. Många dör innan de är så gamla så de är självständiga. Deras avföring kan vara illaluktande. Ofta ser man torkad avföring runt analen på ungar som är drabbade av giardia. Giardia kan också framkalla extrem klåda Skinnet på infekterade fåglar ser ofta torrt och flagnande ut. Ofta har fåglarna plockat sig under vingarna, på benen, och ibland även på bröstet.  Svårt drabbade fåglar kan också dö av detta de har också lättare för att drabbas av andra sjukdomar vilket också ibland kan vara en dödsorsak. 

Diagnosen kan vara svår att ställa, men om det misstänks ska en veterinär kontaktas omgående. Giardia utsöndras via avföringen och smittan sker vanligen via avföringsförorenat vatten och dålig hygien. Man söker efter parasiten med färska avföringsprov, max 10 minuter gamla och salivprov. 

Många mediciner dödar inte parasiten helt och flera kurer kan vara nödvändigt. behandlingen sker genom att man använder sig av är antingen Avmaskningsmedlet Axilur, Flagyl™ (innehåller metronidazole) eller Ronidazole preparat, För säkerhets skull bör alla fåglar som kommit i kontakt med en smittad fågel behandlas. Man ska vara extremt noggrann med hygienen under behandling och hålla fågeln isolerad från andra fåglar. 

kontakta alltid veterinär om din undulat visar sjukdom, när fågeln visar sig sjuk är sjukdomen oftast långt gången då dom döljer sin sjukdom in i det längsta och ju längre man väntar desto svårare är det att behandla och få sin fågel frisk.