2013-05-10 23:49 #0 av: JohannaN

spolmask är en rundmask som kan leva i mag-tarmkanalen hos våra tamfåglar här tas upp mer om det....

Bild på en Spolmask.

Spolmask är en vanlig rundmask som lever som vuxen i mag-tarmkanalen hos de flesta fåglar. Masken utsöndrar ägg som efter några veckor på marken har utvecklats så långt att de kan infektera fågeln igen. En del ägg tas upp av en liten jordmask och där utvecklas äggen till larver, jordmasken blir i sin tur uppäten av fågeln och cirkeln är sluten. Det är framförallt unga fåglar som anses mest känsliga för maskinfektionen och kan utveckla magtarmstörningar i form av diarréer. Maskens storlek gör dock att den kan växa till sig så pass mycket att den orsakar förstoppning och död genom en sekundär chock. Hos papegojfåglar är det vanligast med spolmaskinfektioner hos gräsparakiter och andra fåglar som tillbringar mycket tid på marken. Vid avmaskning mot spolmask räcker det ofta med att avmaska en gång med Axilur och sedan upprepa avmaskningen om 10 dagar.


har man marklevande fågelarter i utomhus-voljärer som håller sig mycket på marken bör man avmaska då och då med det receptfria avmaskningsmedlet axilur som finns att köpas på apoteket för att förhindra en spridning.

Dosering av axilur på fågel nedan kommer från fågelklinikens hemsida http://www.fagelkliniken.se/index.php/faglar/sjukdomar/9-en-ovanlig-bov :

10-20 mg/kg fågel ges 1 gång dagligen i 5 dagar i munnen/näbben

50 mg/liter vatten ges 1 gång dagligen i 5 dagar åt finkar

125 mg/liter vatten ges 1 gång dagligen i 5 dagar åt de flesta andra fågelarter