2010-10-21 00:21 #0 av: zickan

Hur mår egentligen din fågel?. Kan du de flesta tecknen?

Tecken på god hälsa

Ögon: Utan utsöndringar, klara, blanka och inte matta.
Näbb: Hård, ingen utsöndring eller dregel, inga torkade matrester.
Andning: Regelbunden in och ut andning utan pip eller rossel ljud.
Hud: Klar och ren under fjädrarna.
Vaxhud: Ren och torr utan utsöndringar.
Fjädrar: Friska och blanka samt att de ligger platt.
Fötter: Klar hud samt rena och torra.
Normal avföring: brunaktig avföring i mitten med vit urinsyradel runtom och urinen vattning runtom.

Vikt/normalhull: bröstbenskammen ska precis kännas mellan bröstmusklerna. Väg gärna lite då och då för att veta din fågels vikt schema.
Aktivitet: Hur rör den sig, leker, sjunger, småpratar. Undviker nått ur vanliga beteendet?

Tecken på sjukdom

Ögon: Avger vätska, matta, slutna eller delvis slutna.
Näbb: Drägglig, sprucken, bruten eller skorpig.
Andning: Hörbar andning, rossel eller flämtningar. Vippar samtidigt upp och ned ,ed stjärtfjädrarna.
Hud: Röd, inflammerad, skabbig eller skorpig.

Vaxhud: skorpig och avger vätska.
Fjädrar: Fel tid för ruggning eller extra mycket ruggning. Toviga till sjukliga fjädrar. Kala fläckar och färgförändring.
Fötter: Röda, inflammerade, påtagligt ömma eller skorpiga.
Avföring: All onormal förändring. Blod eller slem i avföringen. Toviga fjädrar runt analöppningen. All avvikelse i färg, konsistens, mängd. Hela frön i avföringen.
Vikt: Ingen aptit, ökat intag av sand samt plötsligt vikt förlust.

Beteende: Hopkrupen, huvudet sänkt eller indraget. Fjädrarna sjukligt uppburrade. Inget intresse av omgivningen. Ingen lust att komma ut ur buren eller äta.
Aktivitet: oförklarliga förändringar från det normala

Skapad av:
Zickan