2010-11-21 10:01 #0 av: Aviendha

Vi vill självklart att våra älskade vänner ska vara friska och starka, men ibland händer olyckor eller så drabbas de av sjukdomar och då kan en försäkring vara guld värd då veterinärräkningarna måste betalas.

I dagsläget finns inte många försäkringsbolag som tecknar försäkringar på papegojor, men här tänkte jag beskriva de två bolag som gör detta så ingående som möjligt för att du ska kunna få en liten inblick i vad som passar dig och din fågel bäst.

Först reder vi ut några generella begrepp.

Självrisk / grundsjälvrisk: Den summa som beloppet måste överstiga för att du ska få rätt till ersättning. Denna summa får du själv även så för.
Ex 1. en räkning kostar 1000kr, och självrisken är 600kr. Det betyder att du får stå för 600kr rakt av och summan utöver dem (dvs. 400kr) kan regleras av försäkringsbolaget.
Ex 2. Skulle räkningen gå på 500kr och självrisken ligger på 600kr så har du inte rätt till ersättning.

Veterinärvårdsförsäkring / självriskprocent: Detta är den vanligaste försäkringen. Detta ger dig möjlighet att få ersättning för beloppet utöver självrisken. Hur mycket du får ersättning för varierar mellan de olika försäkringsbolagen.

Livförsäkring: Hos vissa försäkringsbolag kan man teckna en livförsäkring, oftast upp till köpessumman på djuret, och denna summa betalas i regel ut vid dödsfall pga. skada eller sjukdom. Premien ändras beroende på ev. livförsäkring och belopp.

Maxersättning: Den ersättning du maximalt kan få under ett försäkringsår.

Premie: Det belopp du betalar för att ha ditt djur försäkrat.

Här följer de två försäkringsbolagen som mig veterligen är de enda som försäkrar just papegojor i dagsläget.


Agria Djurförsäkring AB
Tegeluddsvägen 11
11538 Stockholm
Tel: 020-88 88 88
www.agria.se

Agria erbjuder både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring för papegogor. (Övriga sällskapasfåglar som kan försäkras är påfåglar, hönsfåglar och finkar.) Dock måste papegojan vara minst tre månader innan försäkring kan tecknas, och om den är importerad eller omärkt måste den vara minst ett år för att man ska kunna teckna en försäkring.

Grundsjälvrisk: 700kr
Premie: 400kr/år för enbart veterinärvårdsförsäkring
Maxersättning: 10000kr/försäkringsår
Livförsäkring: Finns. Krav på id-märkning eller registrering samt att köpessumman överstiger 1000kr.
Veterinärvårdsförsäkring: Finns, ersättningen ligger på 75% av det ersättningsbara beloppet

Är du medlem i Svensk Fågelhobby erhåller du 10% rabatt på varje papegojas försäkring hos Agria. Har du tre papegojor eller mer har du möjlighet till at få mängdrabatt.

Försäkring kan tecknas via hemsidan.

 

Sveland Frösäkringar
Box 31
28121 Hässleholm
Tel: 0771-38 83 00
www.sveland.se

Sveland är det andra försäkringsbolaget som erbjuder försäkring för din papegoja.

Grundsjälvrisk: 600kr
Premie: 450kr för enbart veterinärvårdsförsäkring
Maxersättning: 10000kr/försäkringsår
Livförsäkring: Finns
Veterinärvårdsförsäkring: Finns, ersättningen ligger på 80% av det ersättningsbara beloppet

Försäkring kan tecknas direkt via hemsidan.

 

 

Generellt för båda försäkringsbolagen är att du kan få ersättning för undersökning, vård och behandling vid sjukdom och skada. Rutinundersökningar och förebyggande vård ger därför inte rätt till ersättning.

Observera att det kan skilja sig mellan olika arter, dessa prisuppgifter är generella uppgifter och för att du ska veta exakt vad som gäller för din goja så får du kontakta försäkringsbolagen för att få dessa uppgifter.